Sinkadus Store

Konto Meny

Mitt Konto

Köpinformation

Support

Kontakt

Hästprodukter

Tina Lundblom

070-990 32 98

tina@sinkadus.store

Jakt & Vildmark

Christer Halvarsson

072-743 66 88

jakt@sinkadus.store

Betalning med Payson.

Med Payson betalar du enkelt och tryggt.
Välj att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard och internetbank
eller betala i efterhand på faktura eller delbetalning.
Läs mer här: www.payson.se

Nedanför finner ni våra köpevilkor.

Tillämplighet
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv, vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. För återförsäljare gäller särskilt avtal.

Beställning
Beställningar kan ske via internet eller mail. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.

Frakt
Viktbaserad frakt tillkommer till våra kunder i Sverige.
För våra kunder utomlands läggs en extra fraktavgift på automatiskt.

Försenad betalning och ej utlösta paket
För ej utlösta postförskott debiterar vi 150 kr för frakt och administration.

Leveranstider
I normalfallet levereras beställning inom 3-7 arbetsdagar. Om någon artikel skulle vara slut så kontaktar vi dig och rådgör hur vi ska hantera ordern. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, vanligtvis Posten. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej  annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver.

Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst.

Vara skall återsändas i originalskick med samtliga tillbehör och emballerad enligt våra rekommendationer. Vid bristade skick/saknad av material/emballage, innehålles 20 % av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Ingarvet Outdoor AB värnar om din personliga integritet. Vårt mål är att skapa en säker och trevlig köpupplevelse när du handlar av oss online.

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) gäller mellan dig och Ingarvet Outdoor AB (hädanefter ”Ingarvet Outdoor” eller ”vi”), org. nr 559223-8108, för alla uppgifter som samlas in via www.sinkadus.store och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Ingarvet Outdoor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Genom att godkänna Policyn i samband med köp, registrering eller lämnande av uppgifter på Webbplatsen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan. Vi rekommenderar därför att du läser igenom Policyn noga innan du genomför en beställning.

Ingarvet Outdoor behandlar dina personuppgifter i samband med
– ditt köp på Webbplatsen,
– ditt köp i butik mot faktura,
– din prenumeration av nyhetsbrev,
– ditt deltagande i kampanjer och aktiviteter såsom tävlingar,
– ansökan av Jägarkortet

Uppgifterna vi behandlar är ditt namn, e-mailadress, leveransadress, IP-adress, personnummer, hemadress och telefonnummer. Dina personuppgifter kommer att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Vi kan även komma att genomföra analyser, uppföljning och utveckling av Sinkadus Tradings tjänster samt för marknadsföringsaktiviteter. Vid reklamationer och garantiärenden kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Ditt personnummer kommer endast behandlas för att genomföra kreditupplysning, vilket vår samarbetspartner inom kreditgivning gör om du har valt att betala ditt köp genom faktura eller delbetalning. Ingarvet Outdoor kommer inte se ditt fullständiga personnummer.

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.

Den som inte vill ta emot adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Ingarvet Outdoor och begära en s.k. reklamspärr.

Tredje parter
Informationen vi samlar in kan komma att delas med våra nära samarbetspartners, såsom leverantörer av produkterna som säljs på Webbplatsen, betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen och reklambyråer för t.ex. tryck och distribution. Utöver detta kan Sinkadus Trading även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan.  Inga personuppgifter kommer att skickas vidare, bytas eller publiceras utanför vår organisation och våra tillförlitliga samarbetspartners.

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna Webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Behandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna administrera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna göra gällande ett garantiärende.

Upplysningar om din information
Ett lämnat samtycke har du rätt att återkalla när som helst. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges på Webbplatsen (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Du har rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas om dina uppgifter skulle behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, ber vi dig vända dig till info@sinkadus.store

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd av dig kan placeras i din dators hårdvara. Vid godkännande av cookies på Webbplatsen, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Sinkadus Trading använder sedan cookies för att skapa en bättre köpupplevelse för våra kunder genom att analysera trafiken för att skapa en större kännedom om vem som har besökt Webbplatsen vid en viss tidpunkt.

Du kan i inställningarna på din dator själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort en sådan cookie-fil som redan har placerats. Du kan besöka alla delar av Webbplatsen utan att ta emot cookie-filer och utan att därmed röja din identitet.

Uppdateringar
Denna Policy kan komma att förändras över tiden, alla uppdateringar kommer att läggas upp på denna sida.

Personuppgifter
Ingarvet Outdoor AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan hitta information om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy, som du också godkänner i samband med att du genomför en beställning.